Synonymer.no

utbe seg

Meningsgruppe: 1

be om

få fatt i

gripe

hale inn på

innhente

komme opp på siden av

nå igjen

rente

skaffe

søke om

ta igjen

vinne inn på

Meningsgruppe: 2

avkreve

begjære

betinge seg

forbeholde seg

fordre

insistere på

kreve

nedlegge påstand om

påstå

rykke

Meningsgruppe: 3

andra

anholde

anmode

appellere

be

betle

bønnfalle

henstille

mase

nedbe

nedkalle

nøde

oppfordre

spørre
© Wild Wild Web 2012