Synonymer.no

utarbeide

Meningsgruppe: 1

anrette

arte seg

avfatte

avle

avpasse

avstedkomme

bearbeide

bli

bygge

danne

dikte

dreie

dyrke

fabrikkere

forarbeide

foregå

forfatte

forløpe

forme

forme seg

formgi

formulere

frembringe

fremstille

føre i pennen

generere

gestalte

gi særpreg

gjøre

grunnlegge

gå for seg

hugge

komponere

konsipere

konstruere

kreere

lage

lages

maksle

meisle

modellere

preparere

presse

produsere

sette sammen

skape

skrive

skrive ned

smi

spenne av

støpe

syntetisere

tilberede

tildanne

tillempe

tilvirke

unnfange

utferdige

utforme

utføre

utvikle

utvikle seg

Meningsgruppe: 2

akte
© Wild Wild Web 2012