Synonymer.no

utøve

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

anstille

avlegge

bedrive

begå

bese

bestille

bevirke

bibringe

bære seg at med

dosere

drive

dyrke

effektuere

eksekutiv

eksekvere

eksersere

finne på

foreta

foreta seg

forkynne

forrette

forvalte

forøve

fremme

fullbyrde

gjøre

gjøre seg skyldig i

hengi seg til

håndheve

iverksette

lage

lære

oppelske

praktisere

realisere

repetere

spille

studere

ta

terpe

trene

undervise

utfolde

utføre

utøvende

virkeliggjøre

øve

Meningsgruppe: 2

bearbeide


Andre relevante treff:

utøver

utøvende

religionsutøvelse
© Wild Wild Web 2012