Synonymer.no

ustanselig

Meningsgruppe: 1

all sin dag

alle tider

alltid

alminnelig

altid

arbeidsom

atter og atter

bestandig

betenkning

blivende

bosette seg

dag og natt

dag ut og dag inn

driftig

drivende

evig

fast

flittig

for det meste

for evig

forsinkelse

gang på gang

gjennomgå

gjentatte ganger

gjerne

helst

holdbar

hver gang

hyppig

i alminnelighet

i eningen

i ett kjør

i ett sett

i ett strekk

i gode og onde dager

i tykt og tynt

idelig

ikke sjelden

immer

invariabel

invariant

jamn

jamt og samt

jamt over

jevn

jevnlig

konstant

mangen gang

mer enn en gang

mest

mye

non stop

normalt

når som helst

nøling

ofte

oftest

oss ad

permanent

på løpende bånd

regelmessig

rett som det er

rolig

semper

sent og tidlig

slag i slag

som regel

stabil

stadig

stadig vekk

stedse

stendig

stetse

straks

stående

stødig

støtt

støtt og stadig

ta opphold

tett i tett

til Dovre faller

til døden skiller dem

til døden skiller dem dere

til stadighet

titt

uavbrutt

uavlatelig

ubrutt

uforanderlig

ufravendt

uopphørlig

uten opphold

uten stans

utsettelse

vanligvis

varig

vedvarende

Meningsgruppe: 2

absolutt
© Wild Wild Web 2012