Synonymer.no

urettferdighet

Meningsgruppe: 1

justismord

rettsmord

Meningsgruppe: 2

meningsløshet

vanvidd

Meningsgruppe: 3

antinomi

disharmoni

diskrepans

misforhold

uforholdsmessighet

uoverensstemmelse

urimelighet

Meningsgruppe: 4

anmasselse

feile

forfang

forseelse

ha urett

inngrep

krenkelse

maktmisbruk

mista seg

overgrep

overlast

regjereri

selvtekt

sjikane

synd

ta feil

urett

uskjel

vold

voldtekt
© Wild Wild Web 2012