Synonymer.no

upresis

Meningsgruppe: 1

alminnelig

blek

defekt

diffus

dårlig

fattig

fjern

flytende

for sein

haltende

insuffisient

konturløs

løs

mangelfull

middelmåtig

måtelig

planløs

ringe

svak

svevende

tåkete

ubestemmelig

ubestemt

udefinerbar

ufullstendig

uhåndgripelig

uklar

ukomplett

ukonsis

unøyaktig

usikker

utflytende

utilfredsstillende

utilstrekkelig

utydelig

vag

Meningsgruppe: 2

langsom
© Wild Wild Web 2012