Synonymer.no

upersonlig

Meningsgruppe: 1

allmengyldig

beskrivende

faktisk

fordomsfri

gjengivende

lidenskapsløs

nøktern

nøytral

objektiv

realistisk

reell

saklig

sann

uavhengig

uegennyttig

uengasjert

uhildet

upartisk

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

Meningsgruppe: 2

anemisk

askegrå

blakk

blek

Meningsgruppe: 3

avbleket

falmet

fargeløs

karakterløs

kraftløs

matt

pregløs

slapp

svak

utvannet

vag
© Wild Wild Web 2012