Synonymer.no

upasselighet

Meningsgruppe: 1

illebefinnende

indisposisjon

ubehag

uopplagthet
© Wild Wild Web 2012