Synonymer.no

upartisk

Meningsgruppe: 1

alliansefri

allmengyldig

berettiget

beskrivende

billig

demilitarisert

demokratisk

emansipert

fair

faktisk

fordomsfri

frigjort

frisinnet

gjengivende

ikke krigførende

ikke valgt side

ikke-krigførende

liberal

lidenskapsløs

likelig

med rette

nøktern

nøytral

objektiv

opplyst

outsider

passiv

realistisk

reell

rett

rettferdig

rettsindig

rettskaffen

rettvis

rimelig

romslig

romtenkt

s

saklig

salomonisk

sann

tilbørlig

tolerant

tredjemann

uavhengig

udogmatisk

uegennyttig

uengasjert

uhildet

ukonvensjonell

upersonlig

uten persons anseelse

utenforstående

vidsynt

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig
© Wild Wild Web 2012