Synonymer.no

uoverensstemmelse

Meningsgruppe: 1

antinomi

avgrunn

avskygning

avstand

avvik

basketak

batalje

depresjon

differanse

differens

disharmoni

diskordans

diskrepans

disputt

dissens

distinksjon

divergens

forandring

forskjell

forstemthet

friksjon

gap

gnisning

grad

handle i strid med

i strid med

inkonsekvens

interessekonflikt

kamp

kiv

kjekl

kjevl

klammeri

knuffing

knute på tråden

kollisjon

konflikt

kontrovers

krangel

meningsforskjell

misforhold

mislyd

mismot

misstemning

mot

motsetning

munnhuggeri

nyanse

oppgjør

ote

overgang

overtre

polemikk

prosess

rivning

sak

sammenstøt

scene

skille

skilnad

skilsmonn

skisma

skjelning

skjenneri

skjærmyssel

splid

sprang

strid

stridighet

tone

tvedrakt

tvist

uenighet

uensartethet

uforholdsmessighet

ufred

ulikhet

urettferdighet

urimelighet

utilfredshet

variasjon

Meningsgruppe: 2

delte meninger

Meningsgruppe: 3

forvirring

kaos

rot

ugreie

Meningsgruppe: 4

brudulje

forvikling

misforståelse

trøbbel

ugrein

uklarhet

ustyr

vanskeligheter
© Wild Wild Web 2012