Synonymer.no

uomtvistelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

avgjort

bekjent

beryktet

bestemt

beviselig

bli vitterlig

en selvfølge

faktisk

givet

gjøre vitterlig

grei skuring

hevet over tvil

håndgripelig

ikke til å komme forbi

indiskutabel

indisputabel

innlysende

kjent

klar

klart

kunngjøre

manifest

notorisk

opplagt

selvfølgelig

selvskreven

sikker

soleklar

som står skrevet utenpå en

synbar

tilkjennegi

tydelig

ubestridelig

ubetinget

uimotsigelig

umiskjennelig

unektelig

uten tvil

velkjent

virkelig

vise

vitterlig

åpenbar

Meningsgruppe: 2

aksiomatisk
© Wild Wild Web 2012