Synonymer.no

uomstøtelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

avgjort

bestemt

beviselig

bevist

desidert

erklært

faktisk

inkarnert

klar

korrekt

notorisk

objektiv

opplagt

overbevist

overtydd

positiv

realistisk

reell

riktig

sann

sikker

svoren

ubestridelig

ubetinget

ugjendrivelig

ugjenkallelig

utpreget

uttrykkelig

utvetydig

utvilsom

verifisert

virkelig

vitnefast

vitterlig

åpenbar

åpenlys
© Wild Wild Web 2012