Synonymer.no

unyttig

Meningsgruppe: 1

brukket

brusten

bøyd

defekt

fordervet

god

hullete

inadekvat

kaputt

knekt

knust

korrupt

på verksted

rusten

slått i stykker

til reparasjon

ubrukelig

udyktig

uegnet

ute av drift

ute av ledd

utjenlig

vrengt

vridd

ødelagt

Meningsgruppe: 2

avdød

Meningsgruppe: 3

bedrøvelig

dårlig

ergerlig

fatal

nytteløs

plagsom

sørgelig

ubehagelig

vemmelig

vond

Meningsgruppe: 4

gagnløs

unødvendig

Meningsgruppe: 5

forgjeves

fruktesløs

fåfengt

hensiktsløs

omsonst
© Wild Wild Web 2012