Synonymer.no

unntatt

Meningsgruppe: 1

attpå

blottet

blottet for

bortsett fra

ekstra

foruten

fraregnet

fri for

i beit for

med

med unntak av

minus

omfremt

opprådd for

overlag

på .. nær

renons på

så nær som

unntagen

ut

ut over

uten

Meningsgruppe: 2

eksklusive

Meningsgruppe: 3

ganske enkelt

likefrem

mangle

resolutt

rett og slett

sans façon

simpelthen

som ingen ting

som om ingenting var hendt

uta

uten videre

utenpå

utvendig

være uten
© Wild Wild Web 2012