Synonymer.no

unntak

Meningsgruppe: 1

atterhald

avgrensing

begrensning

bestilling

betingelse

dispensasjon

eksempsjon

forbehold

formalisering

grense

innskrenkning

innvending

kautel

klausul

protest

reduksjon

regelbinding

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

særbestemmelse

tvil

unnatak

vilkår

Meningsgruppe: 2

abnormitet

anomali

avvik

særtilfelle

Meningsgruppe: 3

avart

med unntak av

raritet

sjeldenhet

spesiell

sær-

unntaks-

unntatt


Andre relevante treff:

unntaks-

unntaksvis

unntakstilfelle

unntaksmenneske

med unntak av
© Wild Wild Web 2012