Synonymer.no

unntagen

Meningsgruppe: 1

bortsett fra

eksklusive

foruten

fraregnet

kortere

lavere

med unntak av

meno

mindre

omfremt

på .. nær

så nær som

unntatt

uten

Meningsgruppe: 2

dog
© Wild Wild Web 2012