Synonymer.no

understreke

Meningsgruppe: 1

angi

deiktisk

demonstrativ

påpekende

Meningsgruppe: 2

aksentuere

Meningsgruppe: 3

belyse

relieff

sette i relieff

utheve

Meningsgruppe: 4

forsterke

fremheve

poengtere

presisere

påpeke

sette fingeren på

trekke frem
© Wild Wild Web 2012