Synonymer.no

underskudd

Meningsgruppe: 1

brist

debet

deficit

disfavør

fattigdom

feil

forlis

fravær

insuffisiens

katastrofe

knapphet

mangel

manko

mannefall

mink

minus

nederlag

nød

skade

skår

subus

svinn

tap

tomhet

uhell

ulempe

underbalanse

underdekning

utilstrekkelighet
© Wild Wild Web 2012