Synonymer.no

underskrive

Meningsgruppe: 1

agreere

akkreditere

akseptere

aktuell

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

begynne i

bekrefte

bemyndige

bevitne

bifalle

billige

bindende

endossere

gangbar

garantere

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gild

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gyldig

gå god for

holde med

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

klarere

knesette

legitimere

lovfeste

lovlig

overdra

overta

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

rettskraftig

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sekundere

si ja til

signere

slutte seg til

stadfeste

stemme for

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tegne

tillate

tiltre

undertegne

valent

valid

vedta

verifisere

være med på

Meningsgruppe: 2

avalere
© Wild Wild Web 2012