Synonymer.no

underrette om

Meningsgruppe: 1

advare

advisere

annonsere

avertere

bekjentgjøre

betro

erklære

forklare

forkynne

fortelle

fremføre

gi beskjed om

gjøre kjent

informere

kunngjøre

meddele

melde

offentliggjøre

oppgi

opplyse

overbringe

proklamere

si

tilkjennegi

underrette

underrettet

uttrykke

varsle

à jour med

åpenbare
© Wild Wild Web 2012