Synonymer.no

underordnet

Meningsgruppe: 1

aksessorisk

avhengig

avledet

behøve

bero

bunden

bundet

fanget

forutsette

heteronom

kneblet

kuet

subsidiær

trenge

tyrannisert

ufri

umyndig

umyndiggjort

underkuet

uselvstendig

være avhengig av

være hekta på

være henfallen til

Meningsgruppe: 2

betjent

Meningsgruppe: 3

bagatellmessig

beskjeden

ubetydelig

Meningsgruppe: 4

alminnelig

intetsigende

middelmåtig

måtelig

ordinær

ringe

svak

Meningsgruppe: 5

adlyde

betydningsløs

det samme

en brikke i spillet

ett fett

funksjonær

føye

føye seg

hipp som happ

hjul i maskineriet

ikke påaktende

irrelevant

lav

likegyldig

marginal

menig

parentetisk

periferisk

på gulvet

på siden av saken

rapportere til

sekundær

statist

subaltern

undergitt

underlagt

underlegge

underordne

underordne seg

utenforliggende

uvesentlig

uviktig

være underlagt
© Wild Wild Web 2012