Synonymer.no

underordne seg

Meningsgruppe: 1

adlyde

belegge

bønnhøre

danse etter vedkommendes pipe

en brikke i spillet

etterfølge

etterkomme

etterleve

falle til fote

fire

funksjonær

følge

føye

føye seg

gi etter

gi seg

gjøre som én blir fortalt

hjul i maskineriet

holde

holde seg etterrettelig

høre

høre etter

iaktta

innrette

innstille

jenke seg

la seg lede av

lav

lempe

lyde

lystre

menig

oppfylle

ordne

overholde

parere

på gulvet

resignere

respektere

rette seg

rette seg etter

ringe

sekundær

statist

subaltern

ta seg ad notam

ta til etterretning

tillempe

tilpasse

ubetydelig

undergitt

underkaste seg

underordne

underordnet

uvesentlig

uviktig
© Wild Wild Web 2012