Synonymer.no

underkaste seg

Meningsgruppe: 1

adlyde

ajournere

arrangere

belaste med

bli utsatt for

danse etter vedkommendes pipe

eksponere for

etterfølge

etterkomme

etterleve

forsinke

følge

føye

gjøre som én blir fortalt

gjøre til gjenstand for

holde

holde seg etterrettelig

hylle

høre

høre etter

iaktta

kapitulere

la

la gjennomgå

la seg lede av

lyde

lystre

oppfylle

overholde

parere

prøve

pådra seg

respektere

rette seg etter

risikere

ta risken på

ta seg ad notam

ta til etterretning

tåle

underkaste

underordne seg

utsette

utsette for

utsette seg for

våge

Meningsgruppe: 2

applaudere
© Wild Wild Web 2012