Synonymer.no

underforstått

Meningsgruppe: 1

ad omveier

antydningsvis

forutsette

i skjul

implicite

implisitt

indirekte

innbefattet

underforstà

Meningsgruppe: 2

betinget av
© Wild Wild Web 2012