Synonymer.no

underbygge

Meningsgruppe: 1

argumentere

argumentere for

basere

basere seg på

begrunne

begrunnet

bero

billig

bygge

etterstrebe

forklare

godtgjøre

grunne

grunngi

gå inn for

hjemle

klargjøre

motivere

opplyse

orientere

redegjøre for

rette opp

sannsynliggjøre

skore

støtte

ta sikte på

tufte

utgreie

være basert på


Andre relevante treff:

underbyggelse
© Wild Wild Web 2012