Synonymer.no

unøyaktig

Meningsgruppe: 1

defekt

diffus

dårlig

fattig

haltende

insuffisient

mangelfull

middelmåtig

måtelig

ringe

svak

ubestemt

ufullstendig

uklar

ukomplett

upresis

utilfredsstillende

utilstrekkelig

vag
© Wild Wild Web 2012