Synonymer.no

ulikhet

Meningsgruppe: 1

avgrunn

avskygning

avstand

avvik

differanse

differens

distinksjon

divergens

endring

feil

forandring

forskjell

gap

grad

nyanse

overgang

skille

skilnad

skilsmonn

skjelning

sprang

tone

uensartethet

uoverensstemmelse

varians

variasjon
© Wild Wild Web 2012