Synonymer.no

ulik

Meningsgruppe: 1

alternativ

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

disparat

divergerende

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

hver sin

inkommensurabel

kryssende

lik

motsatt

motstridende

ny

skiftende

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

variabel

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

Meningsgruppe: 2

diagonal


Andre relevante treff:

ulike

ulikhet

ulikeartet

ulikevektig

likt og ulikt
© Wild Wild Web 2012