Synonymer.no

ulønnsom

Meningsgruppe: 1

avmektig

bortkastet

dårlig butikk

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fåfengt

fånyttes

gagnløs

gagnløst

håpløs

nytteløs

omsonst

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

spilt

til fånyttes

til ingen nytte

uerkjentlig

unyttig

uskjønnsom

utakknemlig

virkningsløs

Meningsgruppe: 2

butikk

Meningsgruppe: 3

lite givende

vanskelig
© Wild Wild Web 2012