Synonymer.no

uhildet

Meningsgruppe: 1

allmengyldig

avdramatisert

berettiget

besindig

beskrivende

billig

demokratisk

emansipert

enkel

ettertenksom

fair

faktisk

fantasiløs

fordomsfri

fornuftig

fornuftsmessig

frigjort

frisinnet

gjengivende

illusjonsløs

jordbundet

kald

kaldblodig

klar

liberal

lidenskapsløs

likelig

med rette

måteholden

nøktern

nøytral

objektiv

opplyst

praktisk

prosaisk

pålitelig

realistisk

reell

rett

rettferdig

rettsindig

rettskaffen

rettvis

rimelig

rolig

romslig

romtenkt

saklig

salomonisk

sann

sober

sunn

tilbørlig

tolerant

tørr

uavhengig

udogmatisk

udramatisk

uegennyttig

uengasjert

ukonvensjonell

upartisk

upersonlig

uromantisk

usentimental

uten persons anseelse

vidsynt

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig
© Wild Wild Web 2012