Synonymer.no

uhemmet

Meningsgruppe: 1

autonom

balstyrig

barbarisk

bred

direkte

familiær

fanatisk

freidig

fri

fribåren

frigjort

frimodig

gratis

hemningsløs

hissig

i vilden sky

i vilden sky

immediat

instinktiv

kreativ

lavtstående

likefrem

myndig

naturlig

nonchalant

opphisset

plutselig

primitiv

rabiat

sans gène

selvhjulpen

selvstendig

selvstyrt

som hjemme

spontan

sterk

suveren

tilgjengelig

tvangfri

tøylesløs

uavhengig

ubegrenset

ubehersket

ubendig

uberørt

ubesværet

ubundet

uforpliktet

uforstyrret

uhindret

uhøytidelig

ukultivert

ulikevektig

umiddelbar

uordnet

ureflektert

usivilisert

usjenert

ustyrlig

utemmet

utvungen

utøylet

uvilkårlig

vid

vill

vilter

voldsom

yr

åpen

Meningsgruppe: 2

disponibel

flott

klar

lovlig

uregulert
© Wild Wild Web 2012