Synonymer.no

uhørlig

Meningsgruppe: 1

avdempet

dempet

død

forbeholden

forsagt

fredelig

fåmælt

innesluttet

kortfattet

lakonisk

lapidarisk

lydløs

målbundet

målløs

ordknapp

ordløs

på stedet marsj

reservert

rolig

sakte

stille

stilltiende

stum

støysvak

svar skyldig

tagal

taus

tynn

tyst

ubevegelig

umeddelsom

umælende

uuttalt

varlig

Meningsgruppe: 2

hes
© Wild Wild Web 2012