Synonymer.no

ugjenkallelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

aldeles

avgjort

avgjørende

avgrenset

avsluttende

begrenset

bestemt

betingelsesløs

definitiv

desidert

deterministisk

diametralt

en gang for alle

endelig

erklært

evig

faktisk

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

for all del

for enhver pris

for godt

forankret

forsteinet

forutbestemt

fullendt

fullstendig

fullt og fast

ganske

glassaktig

handikappet

hard

helt

holdt igjen

håpløs

ikke ettergivende

immobil

inappellabel

inkarnert

karmisk

klar

klippefast

kompromissløs

konstant

låst

med integritet

med vold og makt

notorisk

nådeløs

opplagt

overbevist

overhodet

overtydd

partout

per fas et nefas

plent

positiv

på død og liv

på liv og død

påståelig

resolutt

rolig

sikker

sist

siste

skjebnebestemt

slett

som en saltstøtte

sta

stabil

stanset

stasjonær

stillestående

stiv

stoppet

strandet

svoren

ubestridelig

ubetinget

ubevegelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uforanderlig

ufølsom

ufør

under alle omstendigheter

uomstøtelig

urokkelig

urørlig

uten sammenligning

utpreget

uttrykkelig

utvetydig

utvilsom

utvilsomt

varig

værfast

åpenbar

åpenlys

én gang for alle

Meningsgruppe: 2

deprimerende
© Wild Wild Web 2012