Synonymer.no

ugjørlig

Meningsgruppe: 1

dyr

dødfødt

ikke å tenke

ikke å tenke på

som forbyr seg selv

ugjennomførlig

uløselig

umulig

uoverkommelig

uråd

utelukket

utenkelig
© Wild Wild Web 2012