Synonymer.no

ufruktbar

Meningsgruppe: 1

aseptisk

avkledt

avpillet

bakteriefri

bar

bare skinn og

bare skinn og ben

benete

dårlig

elendig

ensom

fattig

fattigslig

forlatt

formålsløs

fruktesløs

gold

hensiktsløs

hytter og hus men ingen borge

ikke liv laga

innfallen

innsunket

inntørket

kald

karrig

knapp

knoklete

kummerlig

liminal

livløs

mager

marginal

mellom berg og urd

meningsløs

naken

negativ

puritansk

radmager

ribbet

ringe

skarp

skinnmager

skral

skrinn

skrumpen

skygge av seg selv

skyggetilværelse

slunken

smal

smalhans

sparsom

spartansk

spinkel

steril

sveltihel

tarvelig

tilfeldig

tom

tom for liv

treløs

tynn

tørr

uanselig

ubebodd

ubegrunnet

ubevokst

umotivert

underernært

uproduktiv

ussel

uten mål og med

uthungret

uttært

uttørket

åndsfattig

øde

ørkenaktig

ørkesløs

Meningsgruppe: 2

død
© Wild Wild Web 2012