Synonymer.no

uforutsigbar

Meningsgruppe: 1

arbitrær

egenmektig

etter skjønn

foranderlig

impulsiv

joker i ermet

labil

lunefull

omskiftelig

på slump

skjønnsmessig

spontan

tilfeldig

ubegrunnet

uberegnelig

uforutsigelig

ujevn

ulikevektig

umotivert

upålitelig

uregelmessig

ustabil

ustadig

ustø

uten begrunnelse

vaklende

variabel

vilkårlig
© Wild Wild Web 2012