Synonymer.no

uforanderlig

Meningsgruppe: 1

absolutt

all sin dag

alle

alltid

avgjort

bestandig

bestemt

blivende

definitiv

endelig

endeløs

evig

evigvarende

evinnelig

fast

fiksert

for evig

for godt

grunnmuret

holdbar

hver bidige

hver evige

hver gang

håpløs

i gode og onde dager

i tykt og tynt

idel

idelig

immer

inappellabel

invariabel

invariant

jevn

konsistent

konstant

motstandsdyktig

når som helst

permanent

regulær

rolig

rotfestet

semper

sent og tidlig

stabil

stadig

stendig

stetse

stetsevarende

stående

stødig

støtt

tidløs

til Dovre faller

til døden skiller dem

uavbrutt

uavlatelig

ubrutt

ubønnhørlig

udødelig

uforandret

uforgjengelig

ugjenkallelig

uopphørlig

urokket

ustanselig

uutslokkelig

uvisnelig

varig

vedvarende
© Wild Wild Web 2012