Synonymer.no

uenighet

Meningsgruppe: 1

akt

angrep

antitese

atskillelse

atspredelse

basketak

batalje

betydning

brudd

brytning

daddel

delta

delte meninger

depresjon

disharmoni

diskrepans

diskusjon

disputt

dissens

dissidens

divergens

diversitet

egling

feiltakelse

feiltolkning

fiendskap

forandre mening

fordømmelse

formål

forstemthet

fraksjonsdannelse

friksjon

gnidning

gnisning

gå sammen om

ha del i

ha samme mening

handle i strid med

hensikt

hylekor

i strid med

innhold

kamp

kiv

kjefting

kjekl

kjevl

klammeri

klander

knirking

knuffing

knute på tråden

konflikt

kontrast

kontrovers

krangel

kritikk

kverulering

medfart

meningsforskjell

misbilligelse

misforståelse

mislyd

mismot

misstemning

mistak

mistydning

mot

motpol

motsetning

motsetningsforhold

motsigelse

motstykke

munnhuggeri

ombestemme seg

oppgjør

opposisjon

ote

overtre

paradoks

pepper

pirk

plan

polaritet

polemikk

prosess

proteststorm

påtale

rivning

sammenstøt

scene

selvmotsigelse

skinnuenighet

skisma

skjenneri

skjærmyssel

slyng på linjen

splid

splittelse

sprengning

strid

stridighet

stridsspørsmål

ta del i

tanke

tvedrakt

tvist

ufred

ugreie

uoverensstemmelse

utilfredshet

utskelling

villfarelse

vondord

Meningsgruppe: 2

aptere


Andre relevante treff:

skinnuenighet
© Wild Wild Web 2012