Synonymer.no

uegennyttig

Meningsgruppe: 1

allmengyldig

beskrivende

faktisk

fordomsfri

gjengivende

lidenskapsløs

nøktern

nøytral

objektiv

realistisk

reell

saklig

sann

uavhengig

uengasjert

uhildet

upartisk

upersonlig

virkelig

virkelighetsnær

vitenskapelig

Meningsgruppe: 2

altruistisk

elskverdig

forekommende

fredsommelig

føyelig

gjør vel å

god

godkyndt

godslig

hjelpsom

hyggelig

idealistisk

ideell

kjærlig

selvforglemmende

selvoppofrende

snill

uselvisk

velmenende

veloppdragen

vennlig

vennligst

vær så snill å
© Wild Wild Web 2012