Synonymer.no

ueffen

Meningsgruppe: 1

dårlig

god

ikke dårlig

ikke ueffen

odde

ulike

upar

Meningsgruppe: 2

annenrangs

beskitt

brodden

elendig

fattig

fillete

gebrekkelig

godtkjøps

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

klein

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

mager

mangelfull

matt

mindreverdig

måtelig

pjasket

ring

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skral

skrøpelig

slett

sløy

smått stell

svak

tarvelig

tynn

umulig

under all kritikk

ussel

utilfredsstillende

utilstrekkelig

verdiløs

ynkelig


Andre relevante treff:

ikke ueffen
© Wild Wild Web 2012