Synonymer.no

udefinerbar

Meningsgruppe: 1

alminnelig

blek

diffus

fjern

flytende

konturløs

løs

planløs

svak

svevende

tåkete

ubestemmelig

ubestemt

uhåndgripelig

uklar

ukonsis

upresis

usikker

utflytende

utydelig

vag
© Wild Wild Web 2012