Synonymer.no

ubillig

Meningsgruppe: 1

absurd

fornuftsstridig

grunnløs

meningsløs

overdreven

partisk

poengløs

stemoderlig

søkt

ubeføyet

ubegrunnet

uberettiget

ublu

uforholdsmessig

uforsvarlig

uhjemla

uhjemlet

uhyrlig

umanerlig

umotivert

umåtelig

unfair

urettferdig

urettmessig

urimelig

usaklig

uten grunnlag
© Wild Wild Web 2012