Synonymer.no

ubevegelig

Meningsgruppe: 1

apatisk

avdempet

avgjort

avstumpet

bestemt

blivende

dempet

død

døv

døv og blind

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

forankret

forsteinet

forstenet

forstokket

fredelig

frossen

følelsesløs

glassaktig

gravitetisk

grunnfestet

handikappet

hard

hardhjertet

hardhudet

hardnakket

holdbar

holdt igjen

hugfast

hårdnakket

i ro

immobil

infleksibel

jernhard

kald

karakterfast

kjedelig

klippefast

kompromissløs

konstant

kynisk

lemster

likeglad

likegyldig

lydløs

låst

med integritet

motstandsdyktig

nådeløs

pal

prinsippfast

på stedet marsj

påståelig

rigid

rigorøs

rolig

sakte

skånselløs

sløv

sløvet

smul

solid

som en saltstøtte

sta

stabil

stadig

standhaftig

stanset

stasjonær

statisk

stedfast

stedig

steil

steinhard

stereotyp

sterk

stille

stillestående

stinn

stiv

stoppet

strandet

stri

strid

strittende

stålsatt

stø

støysvak

taus

tykkhudet

tyst

uavvendelig

ubarmhjertig

uberørt

ubrytelig

ubønnhørlig

ubøyelig

uelastisk

uendret

uforstyrrelig

ufravikelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

uhørlig

uigjenkallelig

uimottakelig

ukuelig

upåvirkelig

upåvirket

urokkelig

uryggelig

urørlig

valen

varig

varlig

viljefast

værfast

Meningsgruppe: 2

balansert


Andre relevante treff:

ubevegelighet




© Wild Wild Web 2012