Synonymer.no

uberegnelig

Meningsgruppe: 1

aleatorisk

amorf

arbitrær

avvekslende

buklete

bulete

bulkete

dynamisk

egenmektig

etter skjønn

falsk

fantaktig

fluktuerende

flyktig

foranderlig

formløs

formålsløs

forsøksvis

hendelig

henkastet

henslengt

hvileløs

i fleng

i grams

i hytt og vær

ikke å stole

ikke å stole på

illojal

impulsiv

inkonsekvent

intrigant

joker

joker i ermet

kaleidoskopisk

kaprisiøs

kastete

kontingent

labil

lettrørt

livlig

lotterisk

lumsk

lunefull

lunete

lurende

okkasjonell

omskiftelig

omtumlet

opp og ned

opportunistisk

planløs

på lykke og fromme

på måfå

på slump

skiftende

skjønnsmessig

som det kan falle seg

spontan

spredt

springende

suspekt

tilfeldig

tilfeldigvis

troende til noe av hvert

tvetydig

ubegrunnet

uetterrettelig

uforutsett

uforutsigbar

uforutsigelig

uhederlig

ujevn

umiddelbar

umotivert

uoverlagt

upålitelig

ureflektert

uregelmessig

urolig

usikker

ustabil

ustadig

usymmetrisk

usystematisk

uten begrunnelse

utro

uvederheftig

uventet

uærlig

vaklende

variabel

varierende

vilkårlig

vinglete

Meningsgruppe: 2

bråsint
© Wild Wild Web 2012