Synonymer.no

ubehag

Meningsgruppe: 1

alderdom

angst

besvær

byrde

defekt

helvete

hjemsøkelse

huskors

irritament

irritasjon

kors

landeplage

leielse

lidelse

mare

misdannelse

pine

pinsel

plage

skrøpelighet

smerte

sorg

svakhet

svøpe

sykdom

torn i kjødet

tortur

uleilighet

ulykke

Meningsgruppe: 2

fryd

Meningsgruppe: 3

avsky

illebefinnende


Andre relevante treff:

ubehagelig

ubehagelighet

ubehagelig overraskelse
© Wild Wild Web 2012