Synonymer.no

ubøyelig

Meningsgruppe: 1

avgjort

bakstreversk

balstyrig

bastant

bestemt

blir ved sitt

boltet

bratt

børsteaktig

doktrinær

døv og blind

egenrådig

egensindig

egenvillig

entydig

envis

fast

fastholdt

fastlåst

fastspikret

flegmatisk

forankret

forbenet

forbitret

forherdet

forstokket

frossen

gjenstridig

gravitetisk

grov

grunnfast

grunnfestet

halsstarrig

handikappet

har muskler

hard

hardhudet

hardnakket

hel

helhjertet

herskende

holdt igjen

hugfast

hårdnakket

immobil

infleksibel

inkarnert

innbarket

innbitt

innett

inngrodd

jernhard

karakterfast

klippefast

kolerisk

kompakt

kompromissløs

konsekvent

konsistent

kraftig

låst

manne seg opp

med integritet

med nebb og klør

mektig

modig

motstandsdyktig

obsternasig

om kroppsholdning

prinsippfast

pågående

påståelig

reaksjonær

rigid

rigorøs

rolig

sammenbitt

seig

selvrådig

sikker

sikret

solid

som en saltstøtte

spiss

sta

stabil

standhaftig

stanset

stasjonær

stedig

steil

steinhard

sterk

stille

stillestående

stinn

stiv

stivbent

stivnakket

stivsinnet

stoppet

strandet

stri

strid

stridig

strittende

styrke

stålsatt

stålsette

stålsette seg

stø

stødig

trassig

tro

trå

tverr

tykk

tøff

ubendig

uberørt

ubestikkelig

ubevegelig

ubotferdig

ubrytelig

ubønnhørlig

udrepelig

uelastisk

uendret

uforbederlig

uforferdet

uforsonlig

uforstyrrelig

ufravikelig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

ukuelig

umedgjørlig

upåvirkelig

urokkelig

uryggelig

urørlig

usmidig

utholdende

varig

vedholdende

vedvarende

viljefast

viljesterk

vrang

værfast

Meningsgruppe: 2

avvisende
© Wild Wild Web 2012