Synonymer.no

ubønnhørlig

Meningsgruppe: 1

absolutt

avgjort

brutal

definitiv

døv og blind

endelig

fast

fastfrosset

fastholdt

fastlåst

fastspikret

fasttømret

for godt

forankret

forherdet

forsteinet

følelsesløs

glassaktig

handikappet

hard

hardhjertet

hardhudet

hjerteløs

holdt igjen

håpløs

immobil

inappellabel

inhuman

jernhard

klippefast

kompromissløs

låst

med integritet

nådeløs

påståelig

rigorøs

rolig

skånselløs

som en saltstøtte

som har et hjerte av stein

sta

stabil

stanset

stasjonær

stille

stillestående

stiv

stoppet

strandet

uavvendelig

ubarmhjertig

ubevegelig

ubøyelig

uelastisk

uforanderlig

ufølsom

ufør

ugjenkallelig

uhelbredelig

uigjenkallelig

ulegelig

umenneskelig

urokkelig

urørlig

værfast

Meningsgruppe: 2

bestemt

energisk

konsekvent

myndig

målbevisst

resolutt

standhaftig

stålsatt

traust

viljefast

Meningsgruppe: 3

ubehjelpelig
© Wild Wild Web 2012