Synonymer.no

uavviselig

Meningsgruppe: 1

absolutt

behørig

det nødvendige

fornøden

kreves

maktpåliggende

nok

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

pliktskyldigst

påbudt

påkrevd

skulle til

tiltrengt

tvungen

uavvendelig

uunnværlig

være nødvendig
© Wild Wild Web 2012