Synonymer.no

uavvendelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

behørig

det nødvendige

fast

fornøden

hard

hardhjertet

jernhard

kreves

maktpåliggende

nok

nådeløs

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

pliktskyldigst

påbudt

påkrevd

rigorøs

skulle til

skånselløs

tiltrengt

tvungen

uavviselig

ubarmhjertig

ubevegelig

ubønnhørlig

uigjenkallelig

uunnværlig

være nødvendig
© Wild Wild Web 2012