Synonymer.no

uavhengig

Meningsgruppe: 1

absolutt

abstrakt

adult

almengyldig

autokefal

autokratisk

autonom

autoritativ

autoritær

befri

betingelsesløs

bli voksen

bred

definitiv

despotisk

diktatorisk

egenmektig

emansipert

endelig

enerådende

eneveldig

evig

fordomsfri

fri

fribåren

frigjort

frigjøre

frisinnet

gratis

kategorisk

komme til skjels år og alder

kreativ

liberal

moden

myndig

nå myndighetsalderen

objektiv

opplyst

rettferdig

romslig

romtenkt

selvbestaltet

selververvende

selvhjulpen

selvrådig

selvstendig

selvstyrt

sterk

stor

suveren

tilgjengelig

tolerant

totalitær

tyrannisk

ubegrenset

ubundet

udogmatisk

uforpliktet

uhemmet

uhildet

uhindret

uinnskrenket

ukonvensjonell

upartisk

uunngåelig

vid

vidsynt

vilkårlig

voksen

åpen

Meningsgruppe: 2

allmengyldig


Andre relevante treff:

uavhengighet
© Wild Wild Web 2012